Handelsbetingelser

Medlemskab
Du bliver medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved ved at betale det årlige kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kvitteringen for betalingen gælder som adgangskort for dig og din evt. ægtefælle / samlever til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Kontingentbetaling
Umiddelbart efter registreringen af din indmeldelse modtager du en opkrævning til betaling af kontingent. Opkrævningen er forsynet med de nødvendige oplysninger til betaling i banken eller via NetBank. Det er ikke muligt at betale kontingentet kontant i Museumsbutikken på Sønderborg Slot. Kontingentet gælder for indeværende kalenderår og refunderes ikke ved en eventuel udmeldelse.

Adgangstegn til museet
Når din kontingentbetaling er bogført, modtager du en email som kvittering for betalingen. Denne kvittering gælder som adgangstegn til Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Hvis du ikke er registreret med en email-adresse i foreningens medlemssystem, må du bede om en kvittering ved betaling i banken eller over NetBank.

Indmeldelse sidst på året
Ved indmeldelse i perioden mellem udsendelse af foreningens årbog sidst på året og udsendelse af opkrævning af kontingent først i det nye år, skal der ikke betales kontingent for indeværende år ved indmeldelsen, men først ved den førstkommende kontingentopkrævning først i det nye år.